Маркетинг

Опции за рекламирање на www.sezadomot.com.mk

Банер на сите страни на порталот

Банер во подкатегорија

Лого во подкатегорија

Лого во мени

Спонзориран напис

Поволности од рекламирање на sezadomot.com.mk

Веб-порталот “Се За Домот” е првиот македонски веб-портал за уредување, опремување и одржување на домот.

Порталот започна со работа во 2006 година, а е создаден како резултат на потребата на интернет корисниците во Македонија за брзо и лесно доаѓање до информации во доменот на уредувањето и опремувањето на домот.

Според Google Analytics, во изминатaта година www.sezadomot.com.mk имаше преку 162.000 различни посетители.

Tематските веб-портали како што е wwww.sezadomot.com.mk овозможуваат ефективен облик на маркетинг поради посетеноста од страна на целнa група на интернет корисници. Интернет-маркетинг кампањите можат да се осмислат и остварат во краток рок, а истотака и во краток рок може да се извршуваат промени. За разлика од останатите начини на рекламирање, кај интернет-маркетинот трошоците на реализација се значително помали поради отсуството на трошоци за дистрибуција и печатење.

Содржината на интернет е достапна 24 часа во 365 дена во годината. Тој го покрива глобалниот пазар, а резултатите од интернет маркетингот се мерливи.Дел од нашите клиенти