Осветлување на домот:

Вовед во осветлување на домот

Избор на расветни тела

Осветлување на дневната соба

Осветлување на трпезаријата

Осветлување на спална соба

Осветлување на кујната

Осветлување на бањата

Осветлување на детската соба

Светлосни трикови

Колку светлина е потребно за една просторијата?

ЛЕД осветлување

Вградување на осветлување во мебелот

Нивоа на осветлување во кујната

Убавината на подните ламби

Осветленост на просториите во домот

Екстериерно осветлување

Амбиентално осветлување за добра ноќ

Осветлување на ходникот

Природна светлина во домот

Совети за посветол дом

Совети за посветол домДоколку одреден простор нема доволно природна светлина, за да го зголемите осветлувањето без употреба на расветни тела, еве неколку насоки:

Осветлувањето на собата е поголемо кога ѕидовите се во посветли бои. Доколку сте решени одредена боја да употребите, за поголемо осветлување во собата употребете нејзина посветла нијанса. Со ова просторијата исто така и визуелно ќе се зголеми.

Внесете бела боја во просторот, таа е рефлектирачка боја кој ја одбива светлината. Не е неопходно да ги обоите ѕидовите во бело за да ја внесете, тоа може да се направи преку парчиња мебел и покуќнина.
Внесете предмети од стакло, метал и порцелан во кои светлината се „огледува“. Рефлектирачките предмети допринесуваат за зголемување на светлината во просторот.

Избегнувајте темен мебел кој е тежок и масивен. За да се добие посветол простор темните нијанси употребувајте ги само за истакнување на детали.