Паравани

Конструкта
Васил Ѓоргов 21 лок.5, Скопје, (02)3122097
(види веб сајт)

Мега Куманово
Нас. Карош, Куманово, (031)445588
Јоско Илиевски 34, Куманово, (031)421555
Бул. Борис Трајковки 62, Скопје, (02)3216280
(види веб сајт)

Меркур Македонија
Александар Македонски 12, Скопје, (02)3219701
(види веб сајт)

Падеде
бул.Јане Сандански 9 лок.6, Скопје, (02)2455801
(види веб сајт)

Фриго-шоб
Јани Лукровски 42, Скопје, (02)3174313
(види веб сајт)

Шате
Јадранска Магистрала 129, Скопје, (02)2600437
(види веб сајт)

Ас-специјал
Борис Кидрич 38, Гевгелија, (034)214900
(види веб сајт)