Факти и бројки за SeZaDomot.com.mk

Почеток на работа:
2006 година.


Посетеност:
над 150.000 различни посетители годишно.


Број на страни: над 2000 страни.


Оптимизација: SeZaDomot.com.mk се појавува на првите страни на Search Results на пребарувачите (Google, Yahoo) при внес на клучни зборови кои се присутни во содржините на порталот.


Поволности за рекламирање

  • Најпосетуван македонски веб-портал за уредување и опремување на домот;
  • Платежно способна публика: над 95% од посетителите се на возраст над 25 години, од двата пола;
  • Извор на едукативни содржини и релеванти информации;
  • Достапност на рекламите до уникатна група на посетители.