Заштеда во домот:

Потрошувачка во „stand by“ мод

Заштеда на електрична енергија при готвење

Заштеда при потрошувачка на вода

Заштеда на електрична енергија кај фрижидерот

Заштеда на електрична енергија кај шпоретот

Пасивнa куќa

Домашни апарати кои се грижат за вашиот џеб

Класи на енергетска ефикасност

Соларни системи за греење и подготовка на топла вода

Намалете ја сметката за потрошената струјаПотрошувачка во „stand by“ мод


Во ерата на технолошки иновации, бројот на електронските уреди во домовите се зголемува, а со тоа и потрошувачката на електрична енергија.

Притоа, голем дел од нив по употребата остануваат во „stand by“ мод, па и покрај тоа што не се употребуваат, трошат одредено количество електрична енергија. Поради фактот дека остануваат во „stand by“ цело време, потрошувачката на електрична енергија не е за занемарување.

За илустрација, доколку уредот троши 9 W во „stand by“ мод, цената за неговата годишна потрошувачка во овој мод може да се пресмета на следниот начин:

цена на годишна потрошувачка = број на денови x број на часови во денот x средна цена на 1 KWh x моќност на уредот во „stand by“ мод (kW) = 365 x 24 h x 4.731 ден/ KWh x 0,009 kWh = 373 денари.

Еве листа на одредени уреди и нивната моќност кога се во „stand by“ мод:

• микробранова печка
2-4 W
• машина за перење
2-4 W
• DVD плеер
7-9 W
• безжичен телефон
1-2 W
• LCD телевизор
8-10 W
• печатач
2-4 W
• полнач за лаптоп
2-3 W
• ADSL модем и рутер
10-12 W
• монитор и тастатура
2-4 W