Греење:

Централно греење (ѕидно и подно греење)

Греење на електрична енергија

Греење на тврдо гориво

Греење на течно гориво

Греење на природен гас

Греење со клима уредКлиматизација:

Најчести прашања за клима-уредите

Кој клима уред да се избере?

Клима-уредите не се штетни само доколку правилно се користат

Совети за разладување на домот

Разладете ја вашата куќа и без клима уред

Инвертер – усовршен клима уред

Клима уред со јонизатор

Капацитет на клима уред изразен во BTU

Каде да се постави клима уредот?

Редовни сервиси на клима уредот

Најчести дефекти кај клима уредот

Идеална температура во спалната соба

Вентилатор или клима уред?Инвертер – усовршен клима-уред


За да се усоврши работата на клима-уредите на ниски температури, се дошло до развој на т.н. инвертер, уред кој овозможува многу подобра работа при греење во зимски услови и на надворешни температури од -15 °C.

За разлика од класичниот клима-уред, каде компресорот или работи или не работи, кај инвертерот има неколку моќности (брзини на работа на компресорот), па така со доближување на температурата која сме ja избрале, се намалува моќноста, а со тоа и потрошувачката на електрична енергија.

Да ја споредиме работата на два клима уреди: инвертер и стандарден клима-уред. Инвертерот на старт работи со 6000 врт/мин, со што брзо ја постигнува посакуваната температура, а потоа истата ја одржува со работа на компресорот од само 1000 врт.мин, што овозможува заштеда на електрична енергија. Од друга страна, стандардниот клима уред работи на константни 3600 врт/мин.

Инвертерот е клима-уред кој има електронски управлив компресор, со што има можност за промена на бројот на вртежите, а со тоа и на притисоците со кои работи. Со промена на фреквенцијата на струјата кон компресорот се менува и брзината на работење.

Како заклучок може да се каже дека инвертерот во однос на класичниот клима-уред има неколку предности:

- за околу 30% поекономична работа;
- попријатно чувство во просторијата поради постабилно одржување на температурата;
- стартниот период е за околу 30% пократок;
- зголемена ефикасност на греење при температури и до -15 °C.