Избор на подна облога:

Вовед

Паркет

Плочки

Линолеум

Ламинат

Теписи

PVC подни облоги

ПлутаОстанати совети:

Полиран бетонски под

Соборени рабови на паркет

Избор на темен под

Предности и недостатоци на пливачки паркет

Замаслени дрвени подови

Обоени дрвени подови

Надворешни дрвени подни облоги

Подови од тиково дрво

Егзотични паркети

Парење на дрвото кај буков паркет

Егзотичен паркет макасарски абонос

Правец на поставување на дрвени подови

Дрвен под во кујната: да или не?

Обоени дрвени подовиДрвените подови најчесто се сретнуваат во одредена нијанса од палетата на природни бои на дрвото, која се добива со бајцување на дрвената подна облога. Сепак, колорит во амбиентот, како и уникатни декоративни елементи во просторот, може да се внесат и преку подната облога. Eве неколку примери на обоени дрвени подни облоги: